Mowa to jedna z najtrudniejszych umiejętności, jakie nabywa dziecko. 
Rozwój mowy trwa przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Mówienie to nie tylko praca narządów artykulacyjnych. Oddziaływają również inne zmysły i umiejętności – ruchowe, wzrokowe i słuchowe. 
Dlatego stymulacja rozwoju mowy u dziecka od pierwszych miesięcy jego życia musi obejmować wszystkie sfery rozwojowe.
Czym zajmuje się logopeda?

 
  • diagnozą i terapią mowy dzieci, młodzieży oraz dorosłych
  • profilaktyką logopedyczną
  • kształtowaniem mowy dziecka
  • kulturą słowa

Logopeda jest terapeutą mowy i języka. Jego zadaniem jest ocena i leczenie zaburzeń mowy. 

Logopeda może pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pomaga kształtować, wspomaga prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Zajmuje się nauczaniem mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku, rehabilitacją mowy po urazach neurologicznych (afazja spowodowana wylewami, uszkodzeniami mechanicznymi), usuwaniem wad mowy. Pracuje bezpośrednio z pacjentem, przekazuje wskazówki opiekunom do pracy w domu. Praca logopedy jest często długim procesem, jednak efekty dają ogromną satysfakcję ćwiczącemu, jego rodzinie jak i logopedzie.

 

 

Na czym polega diagnoza i terapia logopedyczna

 

Pierwszym etapem skutecznej terapii logopedycznej jest badanie logopedyczne, pozwalające na zidentyfikowanie wady lub zaburzenia mowy występującego u pacjenta. Polega na ocenie mowy, sprawności narządów artykulacyjnych, szczegółowym wywiadzie, badaniu słuchu, budowy oraz funkcjonowania narządów mowy, a także warunków anatomiczno-czynnościowych pacjenta. 

 

W koniecznych przypadkach niezbędna jest konsultacja z psychologiem, pediatrą, neurologiem, laryngologiem, stomatologiem, ortodontą lub foniatrą. Terapia dostosowana jest zawsze do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Gwarancją sukcesu jest systematyczność ćwiczeń, wykonywanych według określonych schematów. 

Terapię należy rozpoczynać od zadań najłatwiejszych, przechodząc stopniowo do coraz trudniejszych. 

Kluczową rolę odgrywa również odpowiednia motywacja. Pomocna jest również współpraca z otoczeniem i bliskimi osobami.

 

Prawidłowa diagnoza logopedyczna ma charakter ciągły - istotne jest bieżące monitorowanie pacjenta, w celach weryfikacyjnych jak i prognostycznych.

Copyright © 2014 F.H.U M.I.M Magdalena Wróbel. All rights reserved.