EEG Biofeedback to metoda, która ma duży udział w terapii wielu zaburzeń. Terapia ma na celu poprawę efektywności mózgu i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Treningi polegają na przekazywaniu pacjentowi przez terapeutę sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje (np. fale mózgowe, napięcie mięśni), które normalnie nie są kontrolowane świadomie.


Wskazania dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wieloma dysfunkcjami: 

  • nadpobudliwość psychoruchowa ADHD;
  • zaburzenia pamięci i uwagi ADD;
  • dysleksja, dysgrafia;
  • problemy z koncentracją (dla poprawy pamięci i koncentracji uwagi);
  • brak motywacji do uczenia;
  • opóźniony rozwój mowy, problemy z mową, stres, depresja, tiki, trema (w celu eliminacji, redukcji stanów lękowych, niepokoju i napięcia wewnętrznego;
  • jąkanie, ORM;
  • Autyzm, Zespół Aspergera;
  • migreny i bóle głowy.

EEG Biofeedback jest również metodą wysoce skuteczną w pracy dla dzieci utalentowanych (chcących poprawić kondycję i funkcjonowanie mózgu) dla studentów przed egzaminami, osób zdrowych (umożliwiając optymalizację pracy mózgu) np.  kadry zarządzającej w firmach, biznesmenów, policjantów, służby zdrowia, nauczycieli, sportowców, pilotów. Metoda jest skuteczna w przypadku zwiększania kreatywności i poprawy samooceny, podnoszenia efektywności pracy mózgu, relaksacji, chroniąc jednocześnie przed poważnymi zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi.


Najczęściej występujące wady wymowy:
SEPLENIENIE (SYGMATYZM) – nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz,  

Przykłady:

Zastępowanie spółgłosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, 

spółgłoski: sz, ż, cz,  – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz

np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla

spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz,  – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć,  
np. szafa –
 śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata – śałata, zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz,  – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ; 
np.
 cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej

Brak realizacji głosek

Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:

np. szafa – afa, koza – koa,

Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, 

np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.


ROTACYZM (RERANIE) – wada wymowy, polegająca na braku lub nieprawidłowej realizacji głoski r.

Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:

np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

Opuszczenie głoski r

np. ryba – yba

Nieprawidłowa realizacja głoski r

Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.


KAPPACYZM/ GAMMACYZM – wada artykulacyjna, która polega na nieprawidłowej realizacji głosek k, g

Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:

np. kura – tura, kino – tino,

góra – dóra, gitara – ditara

Opuszczanie głosek k, g:

np. kura – ura, kino – ino

góra –óra, gitara – itara


MOWA BEZDŹWIĘCZNA – to zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega ono na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi.

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c,  - cz,  - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

Przykłady:

np. arbuz - arpus, burza – pusza, granica - kranica, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, koza – kosa, towar - tofar, tablica – taplica, waga – faka, zegar – sekal, żaba – szapa

  
Copyright © 2014 F.H.U M.I.M Magdalena Wróbel. All rights reserved.