W moim gabinecie oferuję diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


W trosce o Pacjentów i ich stałe zadowolenie z oferowanych przeze mnie usług Gabinet Logopedyczny dysponuje nowoczesnym sprzętem, który w sposób znaczący podnosi skuteczność prowadzonych terapii. 


Na wyposażenie składa się: 
 
1. Stymulator logopedyczny
Stymulator logopedyczny (wraz z zestawem szpatułek) to urządzenie do polisensorycznego oddziaływania, w ćwiczeniu wielu zmysłów, które integruje funkcje użytkowe wielu aparatów. 
Funkcje zostały opisane w książce "Utensylia logopedyczne" Antoniego Bochniarza. To 
urządzenie jest najbardziej zintegrowanym i najbogatszym funkcjonalnie urządzeniem gabinetu logopedycznego, którego przydatność potwierdza się w wielu różnych jednostkach diagnostycznych).

Stymulator logopedyczny jest przydatny w reedukacji chorych z afazją, w usprawnianiu i stymulowaniu rozwoju mowy, w usprawnianiu motoryki języka (opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe), w korekcji rotacyzmu, w pracy z niedosłyszącymi i jąkającymi się oraz w korekcji mowy nosowej i w diagnozowaniu stopnia zautomatyzowania ćwiczonych głosek. Właściwością aparatu jest możliwość jednoczesnego wybiórczego oddziaływania bodźcami elektrycznymi (prądy podprogowe), mechanicznymi, akustycznymi, wibracyjnymi i wizualnymi.


Zastosowanie stymulatora logopedycznego

Części składowe stymulatora

Zastosowanie

Elektrostymulator

Opóźniony rozwój mowy, dziecięce porażenie mózgowe, niektóre typy afazji, zespół Downa, rynolalia, opóźnienie psychomotoryczne

Metronom

Praca z jąkającymi się, wyznaczanie tempa powtórzeń przy automatyzacji wymowy sylab i słów, badanie poczucia rytmu i koordynacji ruchu ze słyszanym sygnałem, stymulacja do aktywności werbalnej.

Generator szumu i tonu krtaniowego

Diagnozowanie jąkania, badanie stopnia zautomatyzowania wymowy głosek, stymulowanie do wysiłku głosowego

Rezonator + wskaźnik świetlny

Praca z niedosłyszącymi, korekcja zaburzeń dźwięczności głosek, korekcja sygmatyzmu bocznego

Wzmacniacz

Praca z niedosłyszącymi

Wibrator logopedyczny

Usprawnianie motoryki języka, stymulowanie rozwoju mowy, korekcja rotacyzmu

Echo-rewerberator

Terapia jąkania i tachylalii2. Instrumentarium logopedyczne nr 3
Walizka logopedyczna - Instrumentarium logopedyczne nr 3 - To zestaw najbardziej potrzebnych elementów i urządzeń przydatnych w korekcji zaburzeń dyslalicznych (w korekcji głoski „k”,”g”, w korekcji głosek dentalizowanych”, w korekcji mowy nosowej, w terapii jąkania (Toni-echo), w relaksacji (relaksator). Jest to zestaw podstawowy (wzbogacony elektroniką).


 


 
 

3. Wkładki artykulacyjne
Wkładki artykulacyjne służą do pionizacji języka, zapobiegają sygmatyzmowi międzyzębowemu, 
są pomocne w korekcji sygmatyzmu przyzębowego, zapobiegają powstawaniu i utrwalaniu się
 
wady zgryzu, bywają pomocne w korekcji zaburzeń dyslalicznych, również u dzieci z upośledzeniem 
umysłowym.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Ilustracje logopedyczne
Ilustracje logopedyczne to zestaw kolorowych plansz do wystroju gabinetu i do wspomagania praktyki logopedycznej. Gabinet logopedyczny nie powinien swym wyglądem przypominać ani klasy szkolnej, ani „straszyć” surowością biura czy przychodni lekarskiej, z którą dzieci zazwyczaj nie mają najmilszych wspomnień. Powinien mieć swój charakterystyczny wystrój, który tworzy właściwy klimat do terapii. Zaproponowany tutaj zestaw kolorowych ilustracji, obok sprzętu i pomocy, służy do wyposażania, wystroju gabinetu i wspomagania praktyki logopedycznej. W zestawie znajduje się 9 kolorowych plansz z podpisami, których celem jest komunikować, apelować, informować i zachęcać do terapii.
Ilustracje te, sprawdzone od wielu lat w praktyce, są pomocne w pracy z niedosłyszącymi, chorymi z afazją i mającymi zaburzenia o charakterze dyslalicznym. Ich celem jest wizualizacja istotnych układów artykulacyjnych (rentgenogramy, palatogramy oraz litery i obrazki). Proponowane ilustracje, powiększone do formatu A4, pochodzą z książek A. Bochniarza „Gdy masz dziecko z wadą wymowy” i „Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się”.
 
 

5. Echo-wibrator
Echo-wibrator -(wraz z wkładkami dystansowymi i szpatułkami) to połączenie w jednym urządzeniu 
funkcji aparatu echo (do terapii jąkania), wibratora do korekcji rotacyzmu i do usprawniania motoryki 
języka, wzmacniacza (do pracy z niedosłyszącymi) i rewerberatora (przydatnego w terapii jąkania).
 
Wkładki dystansowe - to elementy potrzebne do dystansowania (rozwierania) szczęk podczas 
stymulacji mechanicznej wibratorem i w czasie użytkowania stymulatora logopedycznego,
 
wibratora i echo-wibratora. Dystansowanie szczęk jest niezbędne w początkowym etapie pracy
 
z tymi urządzeniami. Stosowanie wkładek zapobiega ruchom żuchwy (stabilizuje układ potrzebny
 
do ćwiczeń) i przeciwdziała stukaniu szpatułką o zęby oraz zmusza do większego wysiłku osobę
 
ćwiczącą.
 
 
 

6. eduSensus Logopedia to pakiet poszerzony, czyli 12 programów do diagnozy i terapii logopedycznej
• Szereg szumiący: moduł podstawowy + moduł profesjonalny,
• Szereg syczący: moduł podstawowy + moduł profesjonalny,
• Szereg ciszący: moduł podstawowy + moduł profesjonalny,
• Różnicowanie szeregów,
• Głoska r: moduł podstawowy,
• Głoski r, l: moduł profesjonalny,
• Głoski tylnojęzykowe k, g, h
• Mowa bezdźwięczna,
• Sfonem,
• Echokorektor,
• ponad 2300 interaktywnych ćwiczeń,
• prawie 900 kart pracy do wydruku,
• zestaw pomocy dydaktycznych.

 
Program eduSensus Logopedia, uznany za wyrób medyczny, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.
 
Program otrzymał rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

 

7. Gry (SYLABY W DOMINIE, MÓWIĘ POPRAWNIE, MEMORY ZWIERZAKI)
Gra edukacyjna. Stymuluje zmysły, wyobraźnię, koordynację ruchowo-wzrokową oraz kreatywność. 
Polega na dopasowywaniu sylab, w celu utworzenia wyrazów.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Mówię poprawnie" to gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w zakresie poprawnego wymawiania głosek z szeregu syczącego (s, z, c, dz), ciszącego (ś, ź, ć, dź) oraz szumiącego (sz, ż, cz, dż), a także poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej.
Gra, która rozwija pamięć, uczy koncentracji, uczy również nazewnictwa (opóźniony rozwój mowy).


 
 
 

8. Ćwiczenia dla dorosłych z afazją
"Jakie to było słowo?" Ćwiczenia logopedyczne dla dorosłych z afazją.
Ćwiczenia zostały przygotowane z myślą o dorosłych osobach, które na skutek uszkodzenia mózgu utraciły zdolność swobodnego posługiwania się słowami.
Dwie części - czasowniki/rzeczowniki. Zawiera ćwiczenia mające na celu ułatwienie dostępu do znanych i często używanych słów, m.in.:

✓ pisemne i/lub ustne nazywanie obrazków

✓ wybór rzeczownika o podobnym lub przeciwnym znaczeniu

✓ wyszukiwanie homonimów

✓ nazywanie kategorii semantycznych

✓ uzupełnianie związków frazeologicznych

✓ grupowanie rzeczowników według kategorii znaczeniowej

✓ tworzenie rzeczowników z dostępnych liter

✓ wyszukiwanie rzeczowników rozpoczynających się od określonej litery9. Kolorowe plansze dla dorosłych afatyków
Zestaw kolorowych plansz dla dorosłych afatyków przeznaczone są do prowadzenia terapii 
neurologicznej chorego z afazją. Zestaw pozwala na programowanie różnorodnych ćwiczeń 
pobudzających aktywność językową chorego, ułatwia nawiązanie kontaktu, powrót do
 
rozpoznawania symboli i powiązania znaków graficznych z mową.

 


 
Copyright © 2014 F.H.U M.I.M Magdalena Wróbel. All rights reserved.